Valentínska večera u nás

Svadobná nedeľa 24.3.2024

1.7.2023 Deň dobre chutne

LETO DOBRE CHUTNE 2024 je tu

HĽADÁME GRIL MAJSTRA, NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

Obchodné podmienky

Objednávka

Zákazník môže zadat objednávku online na stránke www.dobrechutne.sk/menu alebo telefonicky na tel.čísle 0948 595 347.

Zákazník má právo objednávku zrušiť najneskôr do 8:30 a to telefonicky na tel. čísle 0948 595 347.

Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Dobre chutne.

Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
  • bezpečne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – čiže v čase 11:00-12:30. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný našim operátorom. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • že bude v čase 11:00-12:30 dostihnuteľný na adrese, ktorú uviedol pri online alebo telefonickej objednávke*
  • prevziať objednaný tovar a zaplatiť** za objednaný tovar

* v prípade, že nebudete na uvedenej adrese v čase doručenia objednávky alebo sa s Vami nebude môcť šofér skontaktovať, môže sa čas doručenia líšiť od uvedeného časového rozmedzia 11:00-12:30
** platba je možná iba v hotovosti, alebo vopred dohodnutá platba na faktúru

Kontakt

V prípade akýchkoľvek komplikácií alebo problémov nás kontaktujte na tel. č. 0948 595 347 alebo mailom na dobrechutne@gmail.com