Valentínska večera u nás

Svadobná nedeľa 24.3.2024

1.7.2023 Deň dobre chutne

Obchodné podmienky

Objednávka

Zákazník môže zadat objednávku online na stránke www.dobrechutne.sk/menu alebo telefonicky na tel.čísle 0948 595 347.

Zákazník má právo objednávku zrušiť najneskôr do 8:30 a to telefonicky na tel. čísle 0948 595 347.

Ceny sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny zostávajú v platnosti po dobu ich zobrazenia na stránkach Dobre chutne.

Dodacie a platobné podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

  • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, ako bola uvedená v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene
  • bezpečne zabaliť tovar a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania – čiže v čase 11:00-12:30. V prípade, že objednávku nie je možné splniť (dodať) bude zákazník kontaktovaný našim operátorom. V prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je zákazník kontaktovaný operátorom na dohodnutie ďalšieho postupu.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • že bude v čase 11:00-12:30 dostihnuteľný na adrese, ktorú uviedol pri online alebo telefonickej objednávke*
  • prevziať objednaný tovar a zaplatiť** za objednaný tovar

* v prípade, že nebudete na uvedenej adrese v čase doručenia objednávky alebo sa s Vami nebude môcť šofér skontaktovať, môže sa čas doručenia líšiť od uvedeného časového rozmedzia 11:00-12:30
** platba je možná iba v hotovosti, alebo vopred dohodnutá platba na faktúru

Kontakt

V prípade akýchkoľvek komplikácií alebo problémov nás kontaktujte na tel. č. 0948 595 347 alebo mailom na dobrechutne@gmail.com